Real Academia Nacional de Medicina

Número de sillón

Imprimir

Sillón n.º 50 · Rehabilitación

 

Ocupante actual del sillón: Excmo. Sr. D. Luis Pablo Rodríguez Rodríguez